Informacije o Konferencijama koje se održavaju u 2017. godini možete pogledati na sajtu https://www.mefics.org/.