Dragi JUSK članovi i prijatelji, naš casopis – International Journal ’’Advanced Quality’’ je uključen u Crossref bazu. To znači da će od ove godine svaki objavljeni rad dobiti svoj DOI broj.  Na ovaj način je učinjen najvažniji korak ka SCI listi.

Dobrodošli kao autori.

Vaš JUSK.