Prezentacije sa 31. Godišnje Konferencije JUSK NTK za Farmaciju možete preuzeti ovde