Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet organizuje III GDP Konferenciju, sa nazivom “GDP od propisa do prakse”. Primena Smernica Dobre prakse u distribuciji lekova ima zadatak da lekovi visokog kvaliteta, proizvedeni u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse, ostanu nepromenjenog kvaliteta u distributivnom lancu i kao takvi uruče pacijentima. 

20. april 2018, Beograd, Srbija

Teme konferencije: 

♦ Kontrola veletrgovina i regulatorna očekivanja
♦ Upravljanje rizikom u autsorsu
♦ Serijalizacija i primena
♦ Validacija kompjuterskih sistema
♦ Kvalifikacija transportnih ruta
♦ Faktori uticaja na kvalitet lekova za klinička ispitivanja

Obaveštenje o Konferenciji možete pogledati OVDE