Prezentacije sa “32-ge Godišnje Konferencije JUSK NTK za Farmaciju” možete preuzeti ovde