Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji sa međunarodnim učešćem – JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2018, pod motom „Kvalitet je uspeh “, koja će se održati 7. i 8. novembra 2018. godine, na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 8.

Evropsku nedelju kvaliteta 2018 zajednički organizuju:

JUSK Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet

PF – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

EOQ – Evropska organizacija za kvalitet, Brisel

Prvi poziv