Distribucija lekova i medicinskih sredstava – nove mogućnosti u farmaceutskom poslovanju
 Konferencija je namenjena svim rukovodiocima, supervizorima i drugim zaposlenim koji se bave farmaceutskim skladištenjem, transportom i aktivnostima distribucije, kao i kontrolom ovih aktivnosti.
12. april 2019, Beograd, Srbija / 12th of April 2019, Belgrade, Serbia

PDF