Četvrti tehnološki samit SAD-EU-Japan-Srbija / Konferencija “Industrija 4.0” na Mašinskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu.


3.-6. Juna, 2019.

PDF