33. Konferencija Naučno-tehničkog komiteta za farmaciju pod nazivom: “Primena dodataka ishrani u unapređenju kvaliteta zdravstvenih ishoda”

Konferencija je akreditovana od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem za lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i farmaceutske tehničare.