Ove godine se po prvi put održao ICQ Leadership forum u hotelu M, pred auditorijumu od više od 250 učesnika. Na ICQ Leadership forumu je predstavljen Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kao i saradnja sa Hrvatskim društvom za kvalitet.

Plenarno predavanje pod nazivom:

MEASURING QUALITY ORIENTATION IN ORGANISATIONS: A COGNITIVE BEHAVIOURAL APPROACH

Dr Ina Heine, RWTH Aachen University, Germany.