JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET  uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 58. godinu postojanja i rada JUSK-a, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

XVIi MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU – JUSK ICQ 2020

11 – 13. juna 2020. u Beogradu

Prvo obaveštenje možete preuzeti ovde