V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP):
„Distribucija lekova i medicinskih sredstava – digitalna transformacija“
u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK).
3. april 2020. godine, Beograd

5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP):
“Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation”
organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK).
April 3, 2020, Belgrade

PRVO OBAVEŠTENJE / FIRST ANNOUNCEMENT