U skladu sa merama donetim od strane nadležnih organa Republike Srbije, doneta je odluka o odlaganju konferencija.
 
Konferencije GDP i ICQ će se održati u novim terminima:
 
V GDP konferencija se odlaže za 25. septembar
 ICQ 2020  4-6. novembar.