Organizacija GDP konferencije datira od aprila 2016. godine, pod
pokroviteljstvom Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa
Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine.
Cilj održavanja godišnjih konferencija je podrška učesnicima u lancu snabdevanja
lekovima i medicinskim sredstvima, koji sprovode Dobru Distributivnu Praksu
i ostale dobre prakse u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim
tržištima.

Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o
implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i
međunarodnih eksperata.

PROGRAM