U periodu od 27. do 29. maja, 2021. godine Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održalo VI Godišnju međunarodnu konferenciju – Dobra Distributivna Praksa (GDP) na lokaciji HILTON BELGRADE (Kralja Milana 35, Beograd), nastojeći da i u otežanim uslovima epidemije održi status najvećih i najbolje organizovanih naučno-stručnih skupova iz oblasti kvaliteta u Republici Srbiji. U okviru Konferencije održane su 4 sesije.

I SESIJA: Upravljanje promenama u medicinskom lancu snabdevanja.

II SESIJA: Globalizacija i Dobra distributivna praksa

III SESIJA: Upravljanje promenama- ekonomski izazovi

IV SESIJA: Regulatorni izazovi u regionu Zapadnog Balkana

Trećeg dana Konferencije (29.maja 2021. godine) održana je panel diskusija „Upravljanje kontinuitetom poslovanja“.