GDP konferenciju u Beogradu, tradicionalno od aprila 2016. godine, organizuje Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Ove godine Konferencija će se održati 08. aprila 2022. godine u Falkensteiner Hotel Belgrade. Konferencija je namenjena svom osoblju koje je uključeno u aktivnosti skladištenja, transporta, hladnog lanca i distribucije lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, kao i kontrolu tih aktivnosti.

Detaljne informacije možete pogledati na sajtu http://gdp-conference.com/

http://marketing.worldcourier.com/WelcomeSerbia

LogoAB