Categories ArchivesGDP

VII Godišnja međunarodna konferencija – Dobra Distributivna Praksa standard

GDP konferenciju u Beogradu, tradicionalno od aprila 2016. godine, organizuje Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Ove godine Konferencija će se održati 08. aprila 2022. godine u Falkensteiner Hotel Belgrade. Konferencija je namenjena svom osoblju koje je uključeno u aktivnosti skladištenja, transporta, hladnog lanca i distribucije lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, kao i kontrolu tih aktivnosti. Detaljne informacije možete pogledati na sajtu ...

Continue Reading

VI Godišnja međunarodna konferencija – Dobra distributivna Praksa (GDP) standard

U periodu od 27. do 29. maja, 2021. godine Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održalo VI Godišnju međunarodnu konferenciju - Dobra Distributivna Praksa (GDP) na lokaciji HILTON BELGRADE (Kralja Milana 35, Beograd), nastojeći da i u otežanim uslovima epidemije održi status najvećih i najbolje organizovanih naučno-stručnih skupova iz oblasti kvaliteta u Republici Srbiji. U okviru Konferencije održane su 4 sesije. I SESIJA: Upravljanje promenama u medicinskom lancu snabdevanja. II SESIJA: Globalizacija i Dobra distributivna praksa III SESIJA: Upravljanje promenama- ekonomski izazovi IV SESIJA: Regulatorni izazovi u regionu Zapadnog Balkana Trećeg dana Konferencije (29.maja 2021. godine) održana je panel diskusija „Upravljanje kontinuitetom ...

Continue Reading

V GODIŠNJA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA (GDP) standard

Organizacija GDP konferencije datira od aprila 2016. godine, pod pokroviteljstvom Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Cilj održavanja godišnjih konferencija je podrška učesnicima u lancu snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, koji sprovode Dobru Distributivnu Praksu i ostale dobre prakse u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim tržištima. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih ...

Continue Reading

GDP 2020 – III OBAVEŠTENJE standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP) u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) održaće se 25. SEPTEMBra 2020. u Beogradu. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih eksperata.   PROGRAM ...

Continue Reading

GDP – Drugo obaveštenje standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP): „Distribucija lekova i medicinskih sredstava - digitalna transformacija“ u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK). 3. april 2020. godine, Beograd 5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP): “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation” organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK). April 3, 2020, Belgrade DRUGO OBAVEŠTENJE / SECOND ...

Continue Reading

GDP – Prvo obaveštenje standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP): „Distribucija lekova i medicinskih sredstava - digitalna transformacija“ u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK). 3. april 2020. godine, Beograd 5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP): “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation” organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK). April 3, 2020, Belgrade PRVO OBAVEŠTENJE / FIRST ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!