Categories ArchivesGDP

GDP 2019 – I Obaveštenje standard

Distribucija lekova i medicinskih sredstava – nove mogućnosti u farmaceutskom poslovanju Konferencija je namenjena svim rukovodiocima, supervizorima i drugim zaposlenim koji se bave farmaceutskim skladištenjem, transportom i aktivnostima distribucije, kao i kontrolom ovih aktivnosti.12. april 2019, Beograd, Srbija / 12th of April 2019, Belgrade, ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!