Članarina

  • Kolektivni članovi
  • Plaćanje članarine
  • Pristupnica
Kolektivni članovi

Spisak kolektivnih članova za 2017. godinu (zaključno sa 20.05.2017.):

1.Visoka poslovna škola strukovnih studija „Čačak”, Beograd
2. Tehnički remontni zavod, Kragujevac
3. „Milan Blagojević- namenska”, Lučani
4. Farmaceutski fakultet, Beograd
5. Agencija za lekove i medicinska sredstva, Beograd
6. Društvo medicinskih biohemičara Srbije, Beograd
7. Javno komunalno preduzeće „Beogradske elektrane“, Beograd
8. Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd
9. Beogradska poslovna škola, Beograd
10. AbelaPharm, Beograd
11. PharmaSwiss, Beograd
12. Alkaloid, Beograd
13. Jugoinspekt, Novi Sad
14. Farmalogist, Beograd
15. Boehringer Ingelheim, Beograd
16. Pharmanova, Obrenovac
17. Union – Medic, Novi sad
18. Krušik, Valjevo
19. Enološka stanica, Vršac
20. Standcert d.o.o, Beograd
21. Apoteka Beograd, Beograd
22. Ministarstvo odbrane, Beograd
23. SB Trade d.o.o, Beograd
24. Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju – BSC, Novi Sad

 

Plaćanje članarine

Pravilnik o plaćanju članarine

Na osnovu člana 11. Statuta Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet, a na V sednici Upravnog odbora koja je održana u Herceg Novom 07.09.1999. godine usvojen je

PRAVILNIK O PLAĆANJU ČLANARINE JUSK-a

Član 1.

Na osnovu članova 50. Statuta JUSK-a, članovi JUSK-a plaćaju godišnju članarinu, koja važi godinu.

Član 2.

Iznos godišnje članarine prema članu 11 Statuta JUSK-a određuje Upravni  odbor za svaku narednu godinu.

Član 3.

Stručna služba JUSK-a izdaje račun o plaćenoj članarini sa navedenim periodom važenja članarine.

Član 4.

Za plaćenu članarinu član JUSK-a dobija člansku kartu (prilog 1), kojom ostvaruje odgovarajuća prava i pogodnosti, prema članu 11 Statuta JUSK-a.

Član 5.

Stručna služba JUSK-a vodi registre članova (pojedinačnih-prilog 2, kolektivnih- prilog 3, inostranih- prilog 4, zaslužnih-prilog 5, počasnih-prilog 6) JUSK-a.

Član 6.

Članarina JUSK-a se koristi za finansiranje aktivnosti JUSK-a.

Član 7.

Sva sporna pitanja sa plaćanjem članarine rešavaće Upravni odbor, a u skladu sa Statutom JUSK-a.

Prilozi:

1. Izgled članske karte
2. Registar pojedinačnih članova JUSK-a
3. Registar kolektivnih članova JUSK-a
4. Registar inostranih članova JUSK-a

Datum: 07.09.1999.godine
Uradio: Prof. dr Vidosav Majstorović

Pristupnica

Ako želite da budete kolektivni ili individualni član JUSK-a molimo Vas da popunjenu pristupnicu pošaljete na e-mail adresu jusk@mts.rs.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!