Najnovije vesti

 • VII Godišnja međunarodna konferencija – Dobra Distributivna Praksa

  GDP konferenciju u Beogradu, tradicionalno od aprila 2016. godine, organizuje Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Ove godine Konferencija će se održati 08. aprila 2022. godine u Falkensteiner Hotel Belgrade. Konferencija je namenjena svom osoblju koje je uključeno u aktivnosti skladištenja, transporta, hladnog lanca i distribucije lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, kao i kontrolu tih aktivnosti.

  Detaljne informacije možete pogledati na sajtu http://gdp-conference.com/

  http://marketing.worldcourier.com/WelcomeSerbia

  LogoAB

   

 • VI Godišnja međunarodna konferencija – Dobra distributivna Praksa (GDP)

  U periodu od 27. do 29. maja, 2021. godine Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održalo VI Godišnju međunarodnu konferenciju – Dobra Distributivna Praksa (GDP) na lokaciji HILTON BELGRADE (Kralja Milana 35, Beograd), nastojeći da i u otežanim uslovima epidemije održi status najvećih i najbolje organizovanih naučno-stručnih skupova iz oblasti kvaliteta u Republici Srbiji. U okviru Konferencije održane su 4 sesije.

  I SESIJA: Upravljanje promenama u medicinskom lancu snabdevanja.

  II SESIJA: Globalizacija i Dobra distributivna praksa

  III SESIJA: Upravljanje promenama- ekonomski izazovi

  IV SESIJA: Regulatorni izazovi u regionu Zapadnog Balkana

  Trećeg dana Konferencije (29.maja 2021. godine) održana je panel diskusija „Upravljanje kontinuitetom poslovanja“.

 • V GODIŠNJA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA (GDP)

  Organizacija GDP konferencije datira od aprila 2016. godine, pod
  pokroviteljstvom Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa
  Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine.
  Cilj održavanja godišnjih konferencija je podrška učesnicima u lancu snabdevanja
  lekovima i medicinskim sredstvima, koji sprovode Dobru Distributivnu Praksu
  i ostale dobre prakse u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim
  tržištima.

  Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o
  implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i
  međunarodnih eksperata.

  PROGRAM

   

 • GDP 2020 – III OBAVEŠTENJE – ONLINE
 • GDP 2020 – III OBAVEŠTENJE

  V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP) u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) održaće se 25. SEPTEMBra 2020. u Beogradu.

  Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih eksperata.

   

  PROGRAM KONFERENCIJE

 • PROMENA DATUMA ODRŽAVANJA KONFERENCIJA 2020
  U skladu sa merama donetim od strane nadležnih organa Republike Srbije, doneta je odluka o odlaganju konferencija.
   
  Konferencije GDP i ICQ će se održati u novim terminima:
   
  V GDP konferencija se odlaže za 25. septembar
   ICQ 2020  4-6. novembar.
   
   
 • GDP – Drugo obaveštenje

  V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP):
  „Distribucija lekova i medicinskih sredstava – digitalna transformacija“
  u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK).
  3. april 2020. godine, Beograd

  5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP):
  “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation”
  organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK).
  April 3, 2020, Belgrade

  DRUGO OBAVEŠTENJE / SECOND ANNOUNCEMENT

 • GDP – Prvo obaveštenje

  V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP):
  „Distribucija lekova i medicinskih sredstava – digitalna transformacija“
  u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK).
  3. april 2020. godine, Beograd

  5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP):
  “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation”
  organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK).
  April 3, 2020, Belgrade

  PRVO OBAVEŠTENJE / FIRST ANNOUNCEMENT

 • ICQ 2020 – PRVO OBAVEŠTENJE

  JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET  uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 58. godinu postojanja i rada JUSK-a, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

  XVIi MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU – JUSK ICQ 2020

  11 – 13. juna 2020. u Beogradu

  Prvo obaveštenje možete preuzeti ovde

 • SREĆNE BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE PRAZNIKE, ŽELI VAM JUSK

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!