Pozivamo vas da prisustvujete 13-oj Godišnjoj konferenciji NTK za Akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u Akreditovanim laboratorijama koja će se održati u ponedeljak 5. juna na Mašinskom fakultetu u okviru JUSK ICQ 2017.

Informacije o konferenciji možete pogledati ovde