Konferenciju zajedno organizuju Centar za medicinsku biohemiju KCS i nacionalno Akreditaciono telo Srbije.

Poziv možete pogledati ovde

Program skupa možete pogledati ovde