Ove godine JUSK je obeležio 55. godina rada i postojanja, i 50. godina članstva u EOQ. Ova druga činjenica svrstava JUSK kao PETU nacionalnu organizaciju u Evropi, po kontinuitetu članstva u EOQ. U periodu od 5. do 9. juna, ove godine, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XIV Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2017.

Izveštaj o održanoj konvenciji možete pogledati ovde