Categories ArchivesGDP

V GODIŠNJA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA (GDP) standard

Organizacija GDP konferencije datira od aprila 2016. godine, pod pokroviteljstvom Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Cilj održavanja godišnjih konferencija je podrška učesnicima u lancu snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, koji sprovode Dobru Distributivnu Praksu i ostale dobre prakse u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim tržištima. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih ...

Continue Reading

GDP 2020 – III OBAVEŠTENJE standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP) u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) održaće se 25. SEPTEMBra 2020. u Beogradu. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih eksperata.   PROGRAM ...

Continue Reading

GDP – Drugo obaveštenje standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP): „Distribucija lekova i medicinskih sredstava - digitalna transformacija“ u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK). 3. april 2020. godine, Beograd 5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP): “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation” organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK). April 3, 2020, Belgrade DRUGO OBAVEŠTENJE / SECOND ...

Continue Reading

GDP – Prvo obaveštenje standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP): „Distribucija lekova i medicinskih sredstava - digitalna transformacija“ u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK). 3. april 2020. godine, Beograd 5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP): “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation” organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK). April 3, 2020, Belgrade PRVO OBAVEŠTENJE / FIRST ...

Continue Reading

GDP 2019 – I Obaveštenje standard

Distribucija lekova i medicinskih sredstava – nove mogućnosti u farmaceutskom poslovanju Konferencija je namenjena svim rukovodiocima, supervizorima i drugim zaposlenim koji se bave farmaceutskim skladištenjem, transportom i aktivnostima distribucije, kao i kontrolom ovih aktivnosti.12. april 2019, Beograd, Srbija / 12th of April 2019, Belgrade, ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!