Categories ArchivesVesti

V GODIŠNJA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA DOBRA DISTRIBUTIVNA PRAKSA (GDP) standard

Organizacija GDP konferencije datira od aprila 2016. godine, pod pokroviteljstvom Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) i od tada se održava svake godine. Cilj održavanja godišnjih konferencija je podrška učesnicima u lancu snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, koji sprovode Dobru Distributivnu Praksu i ostale dobre prakse u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim tržištima. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih ...

Continue Reading

GDP 2020 – III OBAVEŠTENJE standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP) u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK) i u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE) održaće se 25. SEPTEMBra 2020. u Beogradu. Konferencija je mesto razmene i sticanja novih informacija i iskustava o implementaciji GDP-a i ostalih GxP-a, prezentovanih od strane domaćih i međunarodnih eksperata.   PROGRAM ...

Continue Reading

GDP – Prvo obaveštenje standard

V Godišnja međunarodna konferencija Dobra Distributivna Praksa (GDP): „Distribucija lekova i medicinskih sredstava - digitalna transformacija“ u organizaciji Jedinstvenog udruženja za kvalitet (JUSK). 3. april 2020. godine, Beograd 5th Annual International Conference Good Distribution Practice (GDP): “Distribution of Medicines and Medical Devices -Digital Transformation” organized by the United Association of Serbia for Quality (JUSK). April 3, 2020, Belgrade PRVO OBAVEŠTENJE / FIRST ...

Continue Reading

ICQ 2020 – PRVO OBAVEŠTENJE standard

JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET  uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 58. godinu postojanja i rada JUSK-a, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na: XVIi MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU - JUSK ICQ 2020 11 – 13. juna 2020. u Beogradu Prvo obaveštenje možete preuzeti ...

Continue Reading

ICQ LEADERSHIP FORUM standard

Ove godine se po prvi put održao ICQ Leadership forum u hotelu M, pred auditorijumu od više od 250 učesnika. Na ICQ Leadership forumu je predstavljen Memorandum o saradnji sa Privrednom komorom Srbije, kao i saradnja sa Hrvatskim društvom za kvalitet. Plenarno predavanje pod nazivom: MEASURING QUALITY ORIENTATION IN ORGANISATIONS: A COGNITIVE BEHAVIOURAL APPROACH Dr Ina Heine, RWTH Aachen University, ...

Continue Reading

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!