Najnovije Vesti:

III GDP konferencija - drugo obaveštenje

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet organizuje III GDP Konferenciju, sa nazivom “GDP od propisa do prakse”. Primena Smernica Dobre prakse u distribuciji lekova ima zadatak da lekovi visokog kvaliteta, proizvedeni u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse, ostanu nepromenjenog kvaliteta u distributivnom lancu i kao takvi uruče pacijentima. 

20. april 2018, Beograd, Srbija

Teme konferencije: 

♦ Kontrola veletrgovina i regulatorna očekivanja
♦ Upravljanje rizikom u autsorsu
♦ Serijalizacija i primena
♦ Validacija kompjuterskih sistema
♦ Kvalifikacija transportnih ruta
♦ Faktori uticaja na kvalitet lekova za klinička ispitivanja

Obaveštenje o Konferenciji možete pogledati OVDE


Poziv za redovnu Izbornu Skupštinu JUSK-a

Poštovani i uvaženi članovi skupštine JUSK-a, poštovani i uvaženi članovi JUSK-a,

Pozivamo Vas na redovnu Izbornu Skupštinu JUSK-a, koja će se održati 6. marta  2018. godine sa početkom u 12 časova, u Svečanoj Sali Mašinskog fakulteta (sala 211 - drugi sprat).

Poziv možete pogledati OVDE

Izveštaj o radu JUSK-a za period od 2013. – 2018. godine možete pogledati OVDE


Prvi poziv ICQ/AMP 2018

JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija,uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija,obeležavaju 56. godinu postojanja i rada JUSK-a,organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

3rd USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing Summit
&
XV MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI O KVALITETU
JUSK ICQ - 2018


4 – 8. juna 2018. u Beogradu

Obaveštenje o Konferencijama možete pogledati OVDE


III GDP konferencija

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet organizuje III GDP Konferenciju, sa nazivom “GDP od propisa do prakse”. Primena Smernica Dobre prakse u distribuciji lekova ima zadatak da lekovi visokog kvaliteta, proizvedeni u skladu sa principima Dobre proizvođačke prakse, ostanu nepromenjenog kvaliteta u distributivnom lancu i kao takvi uruče pacijentima. 

Obaveštenje o Konferenciji možete pogledati OVDE


Svim članovima i prijateljima JUSK-a čestitamo novogodišnje i božićne praznike

Vaš JUSK


14-ta EVROPSKA NEDELJA KVALITETA

Obraćanje Prim.dr sc. dent. med. Jasmine Tekić sa Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, na JUSK ENK Konferenciji, prilikom dodele Nacionalne nagrade za kvalitet – za pojedinca možete pogledati ovde


14th UASQ EUROPEAN QUALITY WEEK – UASQ EQW 2017 - DETAILED PROGRAM

It is our pleasure and honor to see you on the 14th UASQ EUROPEAN QUALITY WEEK – UASQ EQW 2017. We look forward to sharing the experience and knowledge of all UASQ EQW participants in regard to the main issues that QM is facing today and will face tomorrow. The UASQ EQW will examine the most important topics occurring today's QM, with an eye to connecting this management more closely to decision makers and their strategic issue. The focus will be on how quality managers can lead in preventing waste, reducing expenses, increasing savings and influencing the bottom line, all by using familiar and cutting-edge quality methodology.

The UASQ (United Association of Serbia for Quality), Belgrade, wishes to thank all the organizations and companies for their kind contributions and support in organizing the 14th UASQ EUROPEAN QUALITY WEEK – UASQ EQW 2017. This traditionally UASQ EQW will be held in November, 23rd  - 24th 2017 in Belgrade, Serbia.

Detailed Program 


EVROPSKA NEDELJA KVALITETA - ENK KONFERENCIJA 2017

JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet
MF - Mašinski fakultet, Beograd
PKB – Privredna komora Beograda
EOQ - Evropska organizacija za kvalitet, Brisel, Belgija

Organizuju i pozivaju Vas da pripremite radove/učestvujete na 14-toj EVROPSKOJ NEDELJI KVALITETA 2017EUROPEAN QUALITY WEEK 2017 in SERBIA

Pod motom:“Kvalitetom do rezultata”

Prvi poziv
Drugi poziv


AMP 2018 Conference

The main objective of this Conference will be gather relevant stakeholders to discuss about the challenges and new opportunities that are created by the AMP for Serbia based on Industry 4.0 model, who will be integration into manufacturing industries and the appropriate exploitation of these new data for the development of new innovative manufacturing industries in Serbia, based on new generation of products – smart and intelligent characteristics.

Call for participation

List of Invited Speakers


JUSK ICQ 2017 - IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ KONVENCIJI 

Ove godine JUSK je obeležio 55. godina rada i postojanja, i 50. godina članstva u EOQ. Ova druga činjenica svrstava JUSK kao PETU nacionalnu organizaciju u Evropi, po kontinuitetu članstva u EOQ. U periodu od 5. do 9. juna, ove godine, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XIV Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2017.

Izveštaj o održanoj konvenciji možete pogledati ovde 


31-va Godišnja Konferencija JUSK NTK za Farmaciju

Prezentacije sa 31. Godišnje Konferencije JUSK NTK za Farmaciju možete preuzeti ovde 


50 years’ anniversary of EOQ membership

Dear UASQ members, The European Organization for Quality (EOQ), congratulates us for the 50 years anniversary of EOQ membership and a fruitful future development.

You can see letter here 


International Journal "Advanced Quality"

Dragi JUSK članovi i prijatelji, naš casopis – International Journal ’’Advanced Quality’’ je uključen u Crossref bazu. To znači da će od ove godine svaki objavljeni rad dobiti svoj DOI broj.  Na ovaj način je učinjen najvažniji korak ka SCI listi.

Dobrodošli kao autori.

Vaš JUSK.


INFORMACIJA ZA NOVINARE

Informanciju vezano za NEDELJU VISOKIH TEHNOLOŠKIH ZNANJA NA MAŠINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU (5 – 9. jun 2017) možete pogledati ovde


NAJAVA TQM KONFERENCIJE

TQM Konferenciju podržao je "The International Academy for Production Engineering - CIRP".

Najavu možete pogledati ovde


DETALJAN PROGRAM ICQ 2017

 

Predstavlja nam zadovoljstvo da Vas pozovemo da učestvujete na ICQ 2017 Konvenciji, koje će se održati od 5. - 7. juna na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

U okviru ICQ 2017 imate priliku da učestvujete na 20 međunarodnih/domaćih Konferencija koje organizuju i njima predsedavaju poznati međunarodni/domaći lideri za QM.

Detaljan program možete pogledati ovde>


AMP Conference 2017

After great success of Conference USA-EU-Japan-Serbia Manufacturing Summit, Belgrade, 31st May – 2nd June, 2016, SERBIA (AMP Conference 2016), this year – 2017, with main topic: Advanced Manufacturing Program – INDUSTRY 4.0 model for Serbia, we have new challenges for 2017 – New Conference with advanced topic – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS.

The main objective of this Conference will be gather relevant stakeholders to discuss about the challenges and new opportunities that are created by the AMP for Serbia based on Industry 4.0 model, who will be integration into manufacturing industries and the appropriate exploitation of these new data for the development of new innovative manufacturing industries in Serbia, based on new generation of products – smart and intelligent characteristics.

Detailed program - download

Agenda AMP 2017 - download 

DETAILED PROGRAM TQM 2017

 

The 9 th IWC TQM Conference, Belgrade 2017 has a basic objective to offer the answers, from scientific-research point of view, on challenging issues regarding the progress of quality management, manufacturing metrology and enabling technology based on micro/nano and ICT technologies. From the other side, equally important aspect of this Conference is the application of a new QM models and experiences related to this.

Detailed program - download


IZVEŠTAJ SA PANELA

Uz učešće  43 stručnjaka sa  Univerziteta, Instituta i iz Privrede, na  Mašinskom fakultetu je održan Panel NOVA -INDUSTRIJALIZACIJA SRBIJE, čiji cilj je bio da razmotri okvir i definiše korake razvoja i primene koncepta nove industrijalizacije Srbije, na osnovu Industry 4.0 programa. Izveštaj sa Panela možete pogledati ovde


TREĆI POZIV NA KONFERENCIJE TQM I ICQ 2017

JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija, uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

9th IWC TQM & IAA
i
Međunarodnoj konvenciji o kvalitetu JUSK ICQ - 2017,

koje će se održati od 5. do 7. juna 2017. u Beogradu.

Poziv možete pogledati ovde


EOQ KONGRES 2017

Najavu 61-og EOQ Kongresa, koji će se održati 11. - 12.10.2017. godine u Sloveniji, možete pogledati ovde


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA POSVEĆENA SISTEMU MENADŽMENTA I AKREDITACIJI MEDICINSKIH LABORATORIJA 

Konferenciju zajedno organizuju Centar za medicinsku biohemiju KCS i nacionalno Akreditaciono telo Srbije.

Poziv možete pogledati ovde

Program skupa možete pogledati ovde


PANEL - NOVA - INDUSTRIJALIZACIJA SRBIJE

Predstavlja nam zadovoljstvo da Vas pozovemo na Panel, na kome će se razmatrati najvažniji aspekti KONCEPTA NOVE INDUSTRIJALIZACIJE SRBIJE iz uglova:

Univerzitet/Nauka - Vlada R Srbije - Privreda

Panel će se održati 18. aprila 2017. na Mašinskom fakultetu od 16 do 18 časova. Više informacija o Panelu možete pogledati ovde


13-ta Godišnja konferencija NTK za Akreditovane laboratorije 

Pozivamo vas da prisustvujete 13-oj Godišnjoj konferenciji NTK za Akreditovane laboratorije - Razvoj i primena QM u Akreditovanim laboratorijama koja će se održati u ponedeljak 5. juna na Mašinskom fakultetu u okviru JUSK ICQ 2017.

Informacije o konferenciji možete pogledati ovde


2017 GDP II Konferencija sa međunarodnim učešćem

Pozivamo vas da prisustvujete Drugoj Konferenciji sa međunarodnim učešćem donosioca odluka i učesnika lanca snabdevanja lekovima, koja se održava U Beogradu 21. aprila 2017.godine.

Informacije o konferenciji možete pogledati ovde


Sajt MEFICS.ORG - Konferencije 2017

Informacije o Konferencijama koje se održavaju u 2017. godini možete pogledati na sajtu https://www.mefics.org/.


JUSK - Kolektivni članovi

JUSK - Kolektivne članove za 2017. godinu (stanje 24. februar 2017.) možete pogledati ovde>


Poziv AMP 2017

USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing Summit

Conference on Advanced Manufacturing Technology Program –

New - industrialization of Serbia

After great success of Conference USA-EU-Japan-Serbia Manufacturing Summit, Belgrade, 31st May – 2nd June, 2016, SERBIA, this year – 2016, with main topic: Advanced Manufacturing Program – INDUSTRY 4.0 model for Serbia, we have new challenges for 2017 – New Conference with advanced topic – SMART AND INTELLIGENT PRODUCTS, with motto "Think and learn globally, act locally!"

Download First call> 


Poziv ICQ 2017

 

JUSK I EOQ UZ PODRŠKU I POMOĆ VIŠE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I ORGANIZACIJA, OBELEŽAVAJU 55 GODINA POSTOJANJA I RADA JUSK-A kao i 50 godina članstva u EOQ, ORGANIZUJU I POZIVAJU VAS DA UČESTVUJETE NA: "JUSK MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU / JUSK ICQ 2017", POD MOTOM "KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA"

Poziv možete preuzeti ovde>
Download First call>IZVEŠTAJ SA ODRŽANE KONFERENCIJE JUSK ENK sa međunarodnim učešćem


Nacionalna organizacija za kvalitet (JUSK), Mašinski fakultet u Beogradu, Privredna Komora Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministartva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade R Srbije i Evropske organizacije za kvalitet, Brisel su u Beogradu, u Privrednoj Komori Beograda, 16. i 17 novembra, održali 13-tu Evropsku nedelju kvaliteta u Srbiji. Učestvovalo je više od 100 eksperata iz zemlje i inostranstva (Kipar, Slovenija, Makedonija, BiH, Crna Gora), a moto ovogodišnje Nedelje kvaliteta je bio ''Kvalitetom ka boljim rezultatima''. Generalni Sponzor JUSK ENK 2016 je bila Kompanija Sloboda iz Čačka.

Izveštaj možete pogledati ovde>Fotografije sa ENK Konferencije


Fotografije sa Konferencije "Evropska nedelja kvaliteta 2016" možete pogledati ovde>


DETALJAN PROGRAM KONFERENCIJE JUSK ENK 2016

 

PREDSTAVLJA NAM ZADOVOLJSTVO I ČAST DA PRISUSTVUJETE NA KONFERENCIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM - JUSK EVROPSKA NEDELJA KVALITETA, koja će se održati 16 i 17. novembra 2016. godine.

Detaljan program možete pogledati ovde>


POZIV ENK 2016

 

Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2016, pod motom „Kvalitet u budućnosti“, koja će se održati 16 i 17. novembra 2016. godine, u Privrednoj Komori Beograda, Kneza Miloša 12 (svečana sala – VI sprat).

Poziv možete pogledati ovde>


 

POZIV ENK 2016

 

Pozivamo Vas da prisustvujete na 13-toj Godišnjoj Konferenciji Nacionalne Akademije za kvalitet ''Savremena istraživanja u oblasti kvaliteta – Stanje i trendovi''

Plan Konferencije možete pogledati ovde>


POZIV ENK 2016

 

Pozivamo Vas da prisustvujete 20-toj Godišnjoj Konferenciji JUSK-a ''Nacionalna strategija za unapređenje kvaliteta''

Plan Konferencije možete pogledati ovde>


POZIV ZA PRIPREMU I UČEŠĆE ENK 2016

 

JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET, BEOGRAD

MAŠINSKI FAKULTET, BEOGRAD

PKB - PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA, BEOGRAD

EOQ – EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA KVALITET, BRISEL

ORGANIZUJU I POZIVAJU VAS NA PRIPREMU I UČEŠĆE U 13-toj EVROPSKOJ NEDELJI KVALITETA 2016, EROPEAN QUALITY WEEK 2016 in SERBIA Pod motom: “Quality of the Future”

Poziv možete pogledati ovde>


Završni dokument Konferencije - USA-EU-Japan-Serbia Manufacturing Summit

 

Ovaj dokument je nastao kao nastojanje Univerziteta, NIO, PKB i Ministartsva privrede da stvori kozistentan materijal za oblast Industrijske politike u Srbiji, koji će poći od realnog stanja naše industrije, pravaca razvoja ove oblasti u EU i svetu, kao i potrebe da se kod nas na nov naĉin ova oblast uredi i definiše. Iz tih razloga je Mašinski fakultet, zajedno sa Privrednom komorom Beograda organizovao Međunarodnu Konferenciju - SAD-EU-Japan-Srbija Tehnološki samit, od 31 maja do 2 juna, na Mašinskom fakultetu. Učešće eminentnih stranih i domaćih eksperata za tehnološki, industrijski razvoj, politiku i strategiju, njihova izlaganja i sugestije, su omogućile da se stvori ovaj dokument.

Dokument možete pogedati ovde>


 

JUSK ICQ 2016 - IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ KONVENCIJI

 

Obeležavajući 54. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XIII Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2016 od 31. maja do 2. juna 2016. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Izveštaj možete pogledati ovde>


Fotografije sa AMP i ICQ konferencija

 

Fotografije sa AMP 2016 konferencije možete pogledati ovde>

Fotografije sa ICQ 2016 konferencije možete pogledati ovde>

Fotografije sa prijema u Skupštini grada Beograda ovde>

Fotografije sa večere možete pogledati ovde>Poziv na godišnju Konferenciju Naučno-tehničkog komiteta (NTK) za farmaciju


Poziv možete pogledati ovde>
 DETALJAN PROGRAM ICQ 2016 KONFERENCIJE


Glavni cilj JUSK Konvencije 2016 je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja, iskustva, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QM-a, IMS-a i TQM-a/poslovne izvrsnosti. Konvencija ICQ 2016 će razmatrati filozofske, naučne i praktične koncepte, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na QM prilazima (QMS/TQM/BE/IMS).

Detaljan program možete pogledati ovde>
 DETALJAN PROGRAM AMP 2016 KONFERENCIJE


Mašinski fakultet u Beogradu i Privredna Komora Beograda, pod pokrovitelјstvom Ministartva privrede, Vlade Repiblike Srbije ulaze u fazu završnih priprema Konferencije USA-EU-Far East-Serbia Manufacturing Summit, gde će oko 50 renomiranih stranih i domaćih eksperata, tri dana raditi na dokumentu: INDUSTRIJALIZACIJA SRBIJE – VIZIJA I STRATEGIJA, POGLED NA 2020/2030, Industry 4.0.0 model za Srbiju.

Detaljan program možete pogledati ovde>
Poziv možete pogledati ovde>NAJAVA AMP KONFERENCIJE

 

Konferencija AMP će razmatrati strategiju, politiku razvoja i primene digitalne proizvodnje u Srbiji. Najavu internacionalne konferencije AMP Srbija 2016 možete pogledati ovde>POZIV ICQ i AMP 2016
 

JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET i EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 54. godinu postojanja i rada JUSK-a, organizuju i pozivaju Vas da učestvujete na:

USA – EU – Far East – Serbia Manufacturing Summit & MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU JUSK ICQ – 2016, koje se održavaju na Mašinskom fakultetu od 31 maja – 3 juna 2016. Poziv možete pogledati ovde>NOVO - KONFERENCIJA GDP I IZAZOVI ODGOVORNOG LICA


Plan konferencije možete pogledati ovde>MEĐUNARODNE KONVENCIJE O KVALITETU JUSK ICQ - 2016


Uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK obeležava 54. godinu postojanja i rada.

Povodom toga Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK i Evropska organizacija za kvalitet - EOQ organizuju  i pozivaju Vas da učestvujete u pripremi i realizaciji MEĐURADONE KONVENCIJE O KVALITETU JUSK ICQ - 2016

POD MOTOM: KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA

Plan konferencije možete pogledati ovde>JUSK ENK 2015 IzveŠtaj

 

U organizaciji Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet (JUSK), Beograd; Fakulteta tehničkih nauka (FTN), Novi Sad; Fonda „Evropski poslovi’’ AP Vojvodine, Novi Sad; Informativnog Centara za standardizaciju i sertifikaciju (BSQ), Novi Sad i Evropske organizacija za kvalitet (EOQ), Brisel, na Fakultetu tehničkih nauka je 19 i 20. novembra održana XII JUSK ENK ''Evropska nedelja kvaliteta u Srbiji'', sa međunarodnim učešćem pod motom: „Kvalitet – Emocija – Inspiracija. Izveštaj o održanoj konferenciji možete pogledati ovde>Program  JUSK ENK 2015 


Pozivamo Vas da prisustvujete Konferenciji sa međunarodnim učešćem - JUSK Evropska nedelja kvaliteta 2015, pod motom „Kvalitet – Emocija – Inspiracija“, koja će se održati 19. i 20. novembra 2015. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (svečana sala).
Detaljan program  JUSK ENK 2015 možete pogledati
više>SEMINAR ISO 9001/14001:2015


Mašinski Fakultet i JUSK organizuju seminare za obuku za ISO 9001/14001:2015 više>
 IZVEŠTAJ ICQ 2015

 

Obeležavajući 53. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XII Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2015, od 1. do 5. juna 2015. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nastavljajući tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani naučno-stručni skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu.
Izveštaj o održanoj konferenciji možete pogledati
ovde>izveŠTAJ TQM 2015

 

The 8th IWC TQM 2015 was held from 1st to 5th June, Faculty of Mechanical Engineering in Belgrade. This already traditional the Conference was supported by the world's most important scientific and expert organizations for quality and engineering (CIRP, IFIP, IMEKO, IFAC, EOQ, EFQM, JUSE, AAQ, PAQ i ASQ), whereby the Conference entered the world calendar conferences about the quality / management.

Report from the International Working Conference TQM 2015 you can see here>FOTOGRAFIJE TQM I ICQ KONFERENCIJE

 

Fotografije sa TQM i ICQ konferencije možete pogledati ovde>
 


POZIV ENK 2015

 

JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd
FTN – Fakultet tehnièkih nauka, Novi Sad
BSQ - Informativni centar za standardizaciju i sertifikaciju, Novi Sad
Fond ’’Evropski poslovi’’ APV, Novi Sad
EOQ – Evropska organizacija za kvalitet, Brisel
Organizuju i pozivaju vas na pripremu i učešće u EVROPSKOJ NEDELJI KVALITETA 2015
Pod Motom: ’’Kvalitet – Emocija – Inspiracija’’


Poziv možete pogledati
ovde>ČETVRTA MONOGRAFIJA JUSK-A:

 

Ova Monografija predstavlja četvrtu publikaciju u ediciji JUSK-a pod nazivom ”Napredne metode za unapređenje kvaliteta”. Monografija je nastala kao naučno-stručni odgovor autora na neka od najvažnijih pitanja kompetitivnosti proizvodnih kompanija u kompleksnom globalnom poslovnom okruženju, koje se danas bazira na e-platformama, kao što je PLM koncept. Takođe su ovde dati okviri Programa Horizont 2020, Manufuture, kao i Industrija 4.0. Posebnu težinu ovoj Monografiji daje Nacionalni Program Manufuture Srbija za period 2010-2020. Narudžbenicu možete naći ovde>Zahvalnica JUSK-u:


Društvo medicinskih biohemičara Srbije obeležilo je 60 godina postojanja u okviru "11th EFLM Symposium for Balkan Region" koji je održan 14. i 15. maja 2015. godine u Beogradu. Jedinstvenom udruženju Srbije za kvalitet, koje godinama podržava i prati izuzetan rad Društva, je uručena Zahvalnica u znak priznanja i zahvalnosti za značajan doprinos radu i razvoju Društva medicinskih biohemičara Srbije.

Zahvalnicu možete pogledati ovde>
 KONFERENCIJA ICQ 2015

 

Detaljan program ICQ 2015 Konferencije možete pogledati ovde>Advanced Multiresponse Process Optimization


Ova knjiga predstavlja inteligentni i integrisani metod za optimizaciju procesa. Za razliku od tradicionalnih pristupa, ideja ove metode je da se obezbedi jedinstven model za optimizaciju raznih procesa, bez nametanja pretpostavki koje se odnose na vrstu procesa, vrsti i broju procesnih parametara i odgovora, odnosno međuzavisnosti među njima. Više o knjizi možete pogledati ovde>
 Workshop RTD 1st June 2015

Plan Workshop RTD koji će se održati 1. juna 2015. godine možete pogledati ovde>Konferencija TQM 2015

Detaljan program TQM 2015 Konferencije možete pogledati ovde>MEĐUNARODNA KONVENCIJA O KVALITETU JUSK TQM I ICQ – 2015
 

Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK i ove godine organizuje MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O KVALITETU: TQM (Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches) i ICQ (International Convention on Quality). Konferencije će se održati od 02. do 05. juna 2015. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Više informacija pogledajte ovde>Veliko priznaje naŠem Časopisu – International Journal Advanced Quality

Na godišnjoj Skupštini Saveza inženjera i tehničara Srbije, koja je održana 27. februara ove godine, naš časopis je dobio – Povelju za najbolju it publikaciju Srbije, za širenje znanja o kvalitetu u našoj zemlji i visoke naučne i stručne domete radova objavljenih u njemu. Povelju možete pogledati ovde>Konvencija ICQ 2015

Glavni cilj JUSK Konvencije 2015 je da obezbedi međunarodni forum za razmenu znanja, iskustva, istraživačkih rezultata i informacija o različitim aspektima stanja, razvoja i primene QM-a, IMS-a i TQM-a/poslovne izvrsnosti i pratećih oblasti. Konvencija ICQ 2015 će razmatrati filozofske, naučne i praktične koncepte, istraživanja, razvoja i primene QM-a zasnovanog na QM prilazima (QMS/TQM/BE/IMS), kao i podržavajućih prilaza.


Plan JUSK međunarodne Konferencije o kvalitetu - JUSK ICQ 2015 možete pogledati
 
ICQ 2015 Plan Konferencija
ICQ 2015 Conferences PlanKonferencija enk 2014


Izveštaj o održanoj ENK 2014 Konferenciji možete pogledati ovde>
 „Kvalitet u farmaciji – juČe, danas, zauvek“

Izdanje časopisa Vol.42 No.3 pod nazivom „Kvalitet u farmaciji – juče, danas, zauvek“ je posvećen istraživanju farmaceutske prakse u oblasti kvaliteta. Objavljeno je sedam orginalnih radova koji se bave implementacijom najznačajnijih standarda u svim subjektima farmaceutskog lanca snabdevanja i upotrebe lekova – od farmaceutske industrije do apoteka i pacijenata. Radovi predstavljaju delove istraživanja postdiplomaca na Farmaceutskom fakultet, na katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo. Cena ovog broja časopisa jeste 2.000,00 dinara i možete ga poručiti putem e-mail adrese jusk@eunet.rs ili lično preuzeti u kancelariji JUSK-a više>JUSK ICQ 2014 - IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ KONVENCIJI


Obeležavajući 52. godina rada i postojanja, Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet (JUSK) je održao XI Međunarodnu Konvenciju o kvalitetu – JUSK ICQ 2014 (u daljem tekstu: Konferencija), od 2 do 5. juna 2014. godine, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, nastavljajući tradiciju, koja se ogleda i u tome da su JUSK Konferencije najveći i najbolje organizovani naučno-stručni skupovi iz oblasti kvaliteta, u našoj zemlji i regionu više>
 The 8th International Working Conference


FIRST ANNOUNCEMENT, CALL FOR PAPERS, PRESENTATIONS AND PARTICIPATION TOTAL QUALITY MANAGEMENT - ADVANCED AND INTELLIGENT APPROACHES.

8th IWC TQM 2015 Serbia First call
 JUSK – JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA KVALITET


EOQ (Evropska organizacija za kvalitet), Brisel, Belgija  Uz podršku i pomoć više domaćih i međunarodnih institucija i organizacija, obeležavaju 52. godinu postojanja i rada JUSK-a Organizuju i pozivaju Vas da učestvujete u pripremi i realizaciji MEĐURADONE KONVENCIJE O KVALITETU JUSK ICQ - 2014 POD MOTOM:
KVALITETOM KA EVROPSKIM I SVETSKIM INTEGRACIJAMA 
više>