Ko smo?

JUSK je mreža nacionalnih i međunarodnih eksperata i lidera za menadžment kvalitetom u različitim oblastima. Osnovan je 1962. godine, kao prva nacionalna organizacija za kvalitet u jugo-istočnoj Evropi, a peta nacionalna organizacija za kvalitet u Evropi. JUSK je 1967. godine postao član EOQ.


Naši zadaci i planovi.

Misija

JUSK promoviše i razvija kulturu kvaliteta od pojedinca do nivoa društva, podržavajući savremene prilaze razvoja i primene najbolje svetske klase menadžmenta kvalitetom. Koristeći sve načine savremene komunikacije JUSK putem ICT tehnologija razvija stručnu, naučnu i praktičnu nit kvaliteta u našoj zemlji.

Vizija

Vizija JUSK-a je da bude nacionalni lider u široj oblasti obrazovanja za kvalitet na svim nivoima, okupljajući sve zainteresovane strane na nacionalnom nivou za prezentaciju prakse i znanja za kvalitet.

Kontaktirajte nas

Šta radimo?

JUSK danas na godišnjem nivou realizuje 24 Konferencije (domaće/međunarodne), izdaje 4 broja časopisa International Journal ’’Advanced Quality’’ (izdaje se od 1972. godine, ove godine izlazi 45 Vol.), izdaje minimum jednu Monografiju, organizuje više praktičnih Seminara za privredu, realizuje više RTD i Workshop-va.


Održavanje naučnih skupova.

Konferencije

JUSK sada čini široku mrežu eksperata za kvalitet, koji se njime bave sa različitih aspekata istraživanja, razvoja i primene u svim oblastima. Ta diversifikacija modela i njihove primene najbolje oslikavaju različite Konferencije, koje se u okviru JUSK ICQ (International Convention on Quality) održavaju svake godine, a obuhvataju 18 domaćih/međunarodnih Konferencija. JUSK obeležava svake godine i Evropsku nedelju kvaliteta (EQW), u drugoj nedelji meseca novembra, održavajući šest međunarodnih/nacionalnih Konferencija.
JUSK svoj naučno-stručni rad bazira na aktivnostima Naučno-tehničkih komiteta (ukupno 10), koji pripremaju i organizuju ICQ i EQW.

Više

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!